Himlen har alt for mange engle.. [One Shot]

20552814
"Kræft kan bekæmpes, hvis du når det i tide, men husk; Lige meget hvad, så er det guds valg."

AA
aa

1. Basim - Himlen har alt for mange engle.

"Himlen har alt for mange engle,

Og jeg har brug for dig her.

Tiden er det bedste, du kan gi' til mig.

Hold fast, forsvind ikke fra mig mere." 


 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...