Knust lykke

8981616
"Jeg vidste det godt. At man skulle være glad for det, man havde. Men det er alt for nemt at ønske sig noget, man ikke har. Især hvis det er noget, man har haft engang. Jeg forstod stadig ikke helt, at det kunne være endt sådan. Det virkede så uvirkeligt. Desværre var virkeligheden i det ikke til at komme udenom. Det værste var, at jeg sommetider følte, at det var min egen skyld."

En kort novelle om at miste en man holder rigtig meget af - inspireret af Passengers Let Her Go.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...