The unknown daughter - One direction

16451317
Alle kender Helene Hørlyck - One Directions vokal coach. Da One Direction skal på tournee skal Helene selvfølgelig også med. Men hvad sker der den dag Helenes datter som ingen ved noget om også skal med touren. Og hvorfor ved ingen noget om denne Sophia Hørlyck, en helt almindelig dansk pige. Sophia er ikke fan af One Direction, da hun mener de er grunden til at hun aldrig ser sin mor længere.
Vil hun falde for en af drengene?, i så fald vil det måske være forbudt kærlighed?. find ud af det i The unknown daughter.

PS. Jeg ved godt at staten er virkelig dårlig, men den skal nok blive bedre. -.- DET GÅR MÅSKE LIDT HURTIGT I HISTORIEN, MEN DET ER MENINGEN DA DET IKKE BLIVER NOGEN SÆRLIG LANG HISTORIE-.-

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...