One Direction Citater og Facts *Færdig*

260162329
*Færdig* Bare nogle citater om de søde,sjov drenge fra one direction. Også nogle facts. Håber i vil læse med!♥

AA
aa

1. første citat

Zayn - "Da jeg var lille havde jeg to katte der hed Lily og Lolo

".
Harry - "Ikke særlig originalt"

.
Niall - "Din hamster hed Hamster...".

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...