Trailer Store /Re-Open/

629131205
Jeg har nu i lang tid holdt pause og starter nu helt forfra.
Alle tidligere bestillinger er blevet annulleret (alle inden d.28-04-16) da jeg ikke ved hvor mange der stadigvæk skal bruge deres trailer.
Så skriv hvis i skal bruge en, eller gerne vil genbestille så er i velkommende:)

*Men læs mine regler før i bestiller.

AA
aa

1. Info (skal læses før bestilling) - Venteliste - Skema

Som i kan læse i mit referat har jeg genåbnet og derfor nulstillet mine tidligere bestillinger*

 

Regler

Jeg kommer til at have en venteliste med 5 personer højest, så hvis du kan se at ventelisten er fyldt ud, ville det være super dejligt hvis du ventede med at bestille til der var ledigt, på den måde føler jeg mig ikke lige så stresset.

En trailer kan tage lang tid at lave alt efter hvor detaljerede i er i jeres skemaer, så derfor vil jeg anbefale jer at være meget præcise med hvad i vil have fordi så går det hurtigere og det er meget nemmere.

En normal trailer der er blevet godt beskrevet vil cirka tage en uge at lave, hvis jeg ikke er stresset. Men kan desværre aldrig være helt sikker på hvornår en trailer er færdig da jeg ofte har meget at lave.

 

Bare for at min arbejde ikke skal gå til spild skal disse få regler overholdes:

- Jeg skal have credit så folk ved det er mig der har lavet din trailer, så hvis mit navn står i slutning af din trailer, så lad venligst være med at klippe det ud:)

- Du skal være 100% sikker på at du skal bruge din trailer, for ellers er det spildt arbejde. 

- Hvis du ikke har udfyldt alle punkterne i skemaet nedenunder, markeret med en stjerne*, eller i det mindste prøvet, vil jeg automatisk annullere din bestilling. 

 

Det her er så ventelisten, og den der står øverst er den trailer der vil blive lavet først:

1.MidnigthMusic

2.Diosa

3.Freya L

4. Nina S. Jensen

 

Ja nu er vi så kommet til Skemaerne, og jeg vil anbefale at du lige går ind og ser i mine eksempler først fordi der findes to forskellige former for trailers, så her er to forskellige skemaer til de forskellige former for trailers:) De punkter hvor der er en stjerne udfor er de ting der SKAL svares på, men det vil blive en bedre trailer og meget nemmere for mig hvis du svarer på det hele, for så kan jeg komme tættere på din egen ide og smag.

 

Form 1: Tekst Video

* Titel:

* Forfatternavn(e): 

* Resume: 

* Personer (kendte personer): 

* Musik (der må gerne være flere numre):

* Tekst,altså hvad der helt præcist skal stå i traileren:

Stemning:

Baggrund til teksten (en sort baggrund- himmel-stjerner-røg osv): 

Allerede valgte videoer:

Ide eller ønsker:

Andet:

 

Form 2: Uden Tekst, mere billedlig

* Titel:

* Forfatternavn(e):

* Resume:

* Personer (kendte personer):

* Musik (der må gerne være flere numre):

Stemning:

Lyd (hvis nogen skal sige noget så indsæt gerne en video- Helst uden for meget baggrundsstøj):

Allerede valgte videoer:

Ide eller ønske:

Andet:

 

 

 

Glæder mig til at lave jeres trailere!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...