Out Of Control | Luke Hemmings ff.

61531719
When I Close My Eyes 2:

Et år gik og Alicia Ross på nu 17 år, er blevet færdig på den hårde opdragelseskole - som ifølge Alicia, ikke hjalp på hende. Hun er stadig den samme, som hun hele tiden har været. Universitetet er det næste trin, og hun er spændt på både mere fritid, nye omgivelser og nye bekendtskaber. Der er dog ét problem med det universitet, som hun er meldt ind på.
18-årige Luke Hemmings, som hun hverken har set eller haft kontakt med, i over et år, er netop også startet på samme universitet - men er det nu kun Luke der er problemet?

[P.S Ikke kendte] OBS: Dette er en efterfølger til When I Close My Eyes, så jeg anbefaler at læse den først (!!!)

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...