Angel Hybrid

89876
Dantalion Eligos er hvad man vil kalde en hybrid. Hans mor var en falden engel, hans far en demon. Han er, på trods af sine kun 18 år, den mest frygtet væsen i Helvede. Det siges at hans hjerte er frosset og hans øjne så hårde og kolde som glas.
Helvede beslutter i samarbejde med Himmelen at sende Dantalion til jorden for i et forsøg på at tø hans hjerte op.
Deres håb er, at Dantalion finder ilden til hand frosne hjerte, for uden den, er han den største trussel i historien mod alle verdener.
Vil han finde ilden eller ender det galt?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...