Rose Mudderblod

118210
Rose Price var en normal pige, og havde det der i hendes nye verden ville have været kaldt muggler forældre. Da hun en dag får et brev fra Hogwartz tror hendes far at det er en eller anden form for practikel joke. Derfor får hun ikke lov. Da en ung magiker så dukker op, bliver det straks noget andet, og snart ændres Roses verden sig for evigt.
For selv om hun er udset til at redde den magiske verden, er hun stadig den eneste med muggler forældre i femten år på Hogwartz. Og det giver ikke så lidt problemer.

AA
aa

1. Profetien

Profetien:

En dag vil der komme

En magiker der ikke er en lomme

Hun vil være stærk

og vil sprede skræk

Hun vil være retfærdig

og ikke mindst vil hun være særlig

Hun vil være anderledes

men hun vil ikke ledes

Hun vil være sin egen herre

og hun vil ikke penge eller magt begærer

Hun vil redde og alle

Fra mørket der komme ville

En dag vi ikke vil opleve

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...