The Deamons Heart

28000
Jason har en hemmelighed. Har vi alle ikke det? Men hans er muligvis lidt anderledes end andres. For Jason er ikke nogen normal fjortenårig.
Han er dæmon. Søn af Lucifer. Han ved det godt, og han spreder ondskab, og den sidste rest af hans mors lys er for længst brændt væk. Hans mor var nemlig en engel.
For at bringe bare en smule lys ind i ham, sender Lucifer ham til jorden. For kun en enkelt ting kan redde ham. Kærlighed.

Sam er ikke normal. Hun er anderledes. De fleste ønsker sig en sød pige der gør alt hvad de for besked på, og sådan er hun ikke. Hun er hård, og kold. Hun har nemlig den ting, at hun ikke kan lide mennesker. Derfor er hun en hadet person på sin skole. Forældrene har for længst opgivet håbet og har sendt hende på kostskole.
Hun gør sig hurtigt til lidt af en slem pige. Så møder hun Jason.

I starten kan de ikke lide hinanden overhovedet, men vil det ændre sig?

Historien skifter mellem synsvinklerne.

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...