Mennesker er farlige.

30002
Mit bidrag til Fantastiske Skabninger og hvor de findes - konkurrencen. Valgte citatet. En One-Shot Historie.

Jeg har været holdt fanget det samme sted i tre år. Tvunget til at underholde mugglere, for den onde cirkusdirektør. Jeg når ikke engang at blive værdig med min uddannelse på Hogwarts. Kun hjem på ferie efter tredje år, kun for at blive fanget af cirkusdirektøren. Min far er muggler og kan derfor ikke flygte. Derfor bliver han brugt til at få mig til at gøre alt muligt, for at direktøren kan få penge.
Men hvad sker der, når cirkusdirektøren taber nøglen til min celle? Og når min far dør? Vil jeg så kunne flygte fra Magisterrådet?

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...