Forpulede følelser

517440
Digtsamling, af forskellige slags kærlighed. For det meste ugengældt kærlighed

AA
aa

58. 15 måneder

15 måneder var alt jeg fik. 

15 måneder til at vise dig min kærlighed.

Jeg forsøgte virkelig at vise den,

og jeg er så ked af hvis du ikke følte den.

Jeg er nok mest ked af jeg ikke kunne hjælpe dig.

For du hjalp mig så meget. 

Jeg begyndte at se mig til begge sider før jeg krydsede vejen.

Jeg holdte op med at græde mig selv i søvn hver nat.

Jeg blev en mere outgoing person.

 

Men nu du væk. 

Jeg begynder at overse bilerne.

De tåre fyldte nætter er kommet tilbage.

Og jeg er alene. 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...