Kan de reparere dig?

413810
Fortæl mig om den drøm, hvor du finder dig selv i en petriskål under et teleskop.

1. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl mig om den drøm, hvor du finder dig selv i en petriskål under et teleskop.

Hvordan lokalet er dækket af tykt støv. Hvordan du opdager at du venter på et svar.

Kan de reparerer dig. Har de glemt dig her, blandt udstyr og optegnelser.

I sidste ende kan sølvkæden om din hals kvæle dig ligeså let som den kan fange lyset. Det er ikke noget at være bange for, tingenes funktion, det mekaniske. Det ved du ligeså godt som jeg.

De mennesker, der går forbi, ligner statister fra en film sat ind i scenen lige før der sker noget uigenkaldeligt. Vi er ligeså sikre her som alle andre steder, hvilket vil sige, vi er ikke sikre overhovedet.

Nogle gange ser du på mig, som om jeg er et spejl, der kan vise dig tilbage til dig selv. Det ville jeg ønske, jeg kunne være. Det kan jeg ikke være.

Fortæl mig, hvordan du har lært at spørge, hvordan du kommer igennem livet.

Hvad med at spørge, hvordan det kan komme igennem dig, når du krymper dig, hver gang det kommer tæt på.

Jeg ved, hvordan du indimellem tænker: hvordan går et liv som det her videre, men er det ikke hele pointen, min elskede. At du er nødt til at finde på den historie selv.

Og hvis du har lyst til at forlade det hele, så bliv en dag til.

Jeg kan vaske dit tøj. Jeg kan skubbe håret væk fra dit ansigt.

Jeg kan trække gardinet op, så du kan se, der stadig er lys.

 

    

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...