Legenden om Achilleus

1926210
Achilleus har netop mistet sin barndomsven Patroklos. Han har hævnet hans død og bundet Hektors lig fast til sin vogn. // Andromache har netop mistet sin mand og vil gøre alt for at få ham lagt til hvile. Selv hvis det betyder, at hun må opsøge den mand, der slog ham ihjel.
En genfortælling om den Trojanske krig og den dreng, der fra barnsben, var forudsagt til at blive den største kriger verden endnu havde set. (Deltager i mytologi konkurrencen, valgmulighed 1)

The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...