En skrivedagbog

38894
En en oversigt over hvad jeg skriver og hvor meget jeg skriver. Hvad mine mål er. Hvad mine udfordringer er. Hvad mine sejre er. I er meget velkommen til også at dele jeres egne og bare generelt være med til at motivere mig.

AA
aa

1. Uge 36 - en solid start.

 

 

Jeg har været ret produktiv den her uge, men også ret flagrende. Jeg har følt mig sådan lidt rodløs og det har så transcenderet sig ind i min skrive-verden også. 

Min plan var egentlig at koncentrere mig om at skrive “The Suicide Pact” men jeg er lige netop begyndt at genlæse The Raven Boys af Maggie Stiefvater, og det gav mig så meget lyst til at prøve at skrive mig ind i det univers selv, fordi karaktererne er så tydelige og levende. Jeg besluttede mig for at gå med det, og det var helt sikkert det rigtige for ordene fløj bare ud, da jeg først fik fodfæste i det og jeg er allerede lidt over halvvejs færdig. Det er virkelig længe siden, jeg har bevæget mig i fan fiction-genren, men jeg er sikker på, det er en god måde at få øvet mig endnu mere i at skrive engelsk. 

Jeg fik skrevet en lille smule digte, men det meste af det endte vist som 500 ord, der var tanker, viklet ind i noget, der i hvert fald ikke var poesi. Men måske kan der opstå noget andet ud af det, hvis bare jeg lader det stå længe nok. De sidste femten ord til gengæld, de kunne noget.

Det vigtigste jeg fik gjort ift. “The Suicide Pact” som er mit hovedprojekt, har været at få orden i alle mine kladder. Jeg skriver altid meget initiativt og mit hoved hopper altid rundt i scener og karakterer og informationer nærmest tilfældigt. For at jeg kan huske alt det, der skal ske, skriver jeg de små bider af scener op, som jeg ser for mig, når jeg ser det, men det løber hurtigt løbsk, så jeg havde virkelig bare brug for at få et overblik. Jeg fik lavet et virkelig godt system, så jeg håber, det kommer til at hjælpe I alt er min kladde-version af historien oppe på 1.830, mens selve historien er på 9.638 ord.

Jeg fik allermest skrevet i weekenden og i starten af ugen. 

 

Digte: 515

Fanfiction: 3.715

The suicide pact: 2.037

Timer skrevet i alt: 10 timer + 30 minutter

Ord skrevet i alt: 6.277 ord

 

Mål for næste uge: Jeg har et hovedmål om at skrive 50 timer i september måned, så jeg skal sætte mere tid af til at skrive. Udover det vil jeg være færdig med den fanfiction, som jeg skriver, så den ikke ender med at tage for meget tid fra alt det andet.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...